MELLOMTID

- I mellomtid kan du gjøre hva du vil.

My Photo
Name:
Location: Norway

Tuesday, September 18, 2007

Vi blir fordelt i grupper

Vi skal være fire personer i hver gruppe slik at vi kan spille et spill som kalles "User Game". Vi snakker jo engelsk på kurset, og game kan egentlig bety både spill og lek. Problemet er bare at "User Game" verken er en lek eller et spill. User Game er et verktøy som kan brukes i en prosess. Det er en bunke med fotografier som man legger utover bordet slik at de forteller om en person (som regel om en forbruker) som skal være målgruppe for et eller annet produkt.

Vi merker fort at spillet ikke er myntet på oss. The User Game er utviklet for at tilstivnede gamle gubber fra en eller annen mobiltelefonprodusent skal få lov til å tro at de er i stand til å tenke utenfor boksen. Mens det de egentlig gjør er å flytte laminerte fotografier rundt på et møtebord mens de lager kompromisser.

På den ene siden av bordet sitter deltaker hvit og på den andre siden sitter deltaker sort. Så møtes de midt på bordet hvor alt er grått.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home